Urbanització provisional banda muntanya

Seguiu pel @glories2007 l'última hora

Aquesta setmana s’han iniciat les obres corresponents a l’adequació provisional de la banda muntanya de Glòries per al seu ús i aprofitament ciutadà mentre no es desenvolupi la urbanització definitiva del projecte Canòpia Urbana. Les obres que ara s’inicien corresponen a l’àmbit actualment delimitat per la Gran Via, el carrer de la Independència, el carrer de Consell de Cent i el carrer de Los Castillejos. Està previst que finalitzin a mitjans de març de 2015.

El projecte defineix l'actuació d'arranjament d'un àmbit de 44.085 m2 (4,4 Ha) a l'àmbit muntanya de la plaça de les Glòries amb l'objectiu de dinamitzar-lo i habilitar-lo per a l'ús ciutadà amb un programa que agrupa diferents espais (viver, zones d'estada i joc infantil, recorregut de vianants i bicicletes, prat de gramínies) organitzats en franges sentit est -oest. Es mantindrà gran part de la pavimentació actual, intervenint puntualment per donar continuïtat als recorreguts i reparar zones deteriorades. Es reforçarà l'enllumenat i el mobiliari urbà.

Està previst que les finalitzin la segona quinzena de març de 2015

La urbanització provisional de la banda muntanya posa l'accent en els usos esportius i la creació d'espais d'acollida d'activitats ciutadanes. Inclou pistes esportives, circuits per anar en bicicleta o d'atletisme, zones de gimnàstica, taules de ping-pong, espais per a patinatge, àrees de jocs infantils, espais d'estada amb mobiliari urbà, un espai per a la Fira de la Festa Major del Clot i espais polivalents per a activitats culturals puntuals (música, teatre, espectacles populars, titelles, cinema a la fresca...).

Un gran espai de proximitat al servei de les persones

La urbanització provisional de la banda muntanya de la plaça de les Glòries inclou destaquen tres grans àmbits diferenciats: una àrea socioesportiva,  una gran clariana o prat i un viver d'espècies.

Vídeo de BTV Notícies amb mapes explicatius dels diferents espais

Àrea sòcio-esportiva

Correspon a tota la superfície viària de la meitat nord de la plaça, des de l'avinguda Meridiana fins a la Diagonal, que es tanca a la circulació de vehicles i es transforma en eix de circulació principal per a vianants i ciclistes. Acollirà zones per a la pràctica d'esports i esdeveniments ciutadans ja que s'hi preveuen àrees de jocs i zones d'estada. Tota aquesta zona comptarà amb recobriments amb paviments renaturalitzats, i plantació d'espècies vegetals que dibuixaran franges verdes, i d'arbres en tests.

Les obres d'urbanització provisional preveuen donar continuïtat a les voreres, garantint el tancament físic dels vehicles i eliminant els passos provisionals sorgits en la fase de deconstrucció de l'anella, amb guals per a l'accés a serveis i veïnat. S'incorporaran nous punts d'enllumenat per  completar les instal·lacions ja existents a fi de garantir l'enllumenat als nous espais destinats a zones de pas, espais d'estada i lleure, d'ús exclusiu per a vianants.

Tots els elements de mobiliari urbà es conserven i se n'incorporen de nous per a completar l'urbanització de la zona. S'incorporen nous bancs, noves papereres i noves fonts de beure.  Es retiraran tots els semàfors, parquímetres i senyalització vertical existent, donat que l'àmbit queda tancat al trànsit de vehicles.  S'ubicaran dues guinguetes que funcionaran com a ludoteca i com a bar , que comptaran amb pèrgola.  Respecte a la jardineria, es conservarà tot l'arbrat existent i s'afegiran nous exemplars d'arbres, en contenidor.

S'incorporen quatre noves àrees de joc infantil ( tres per nens entre 6-12 anys i una per a nens menors de 5 anys) i s'amplia l'àrea existent per a nens petits ubicada a la cantonada del carrer de Los Castillejos amb Diagonal amb un joc nou.  També s'incorporaran jocs de tennis taula i de Futtoc, elements d'estiraments i gimnàstica suau, dues pistes d'atletisme, una pista poliesportiva i dues de voleibol, així com un joc d'escacs de grans dimensions.

La Gran Clariana

Situada a l'àmbit que ocupaven els Encants Vells, en la nova urbanització provisional s'ubica entre el vial asfaltat i els murs de les edificacions existents. Es tracta d'un prat de 175x85m amb vegetació mediterrània (gramínies, lleguminoses i papilionàcies) que se segarà per zones, anivellada a la cota del projecte definitiu previst per Canòpia Urbana.

Mitjançant la sega de la plantació es crearan espais i camins polivalents, transitables, que es podran delimitar i tancar per esdeveniments específics programats al barri. Els camins interiors es delimitaran amb paviment de sauló estabilitzat amb ciment groguenc. El tipus d'espècies sembrades distingirà zones destinades a acollir activitats lúdiques i culturals (que se segaran quan hagin de ser usades) i les zones sense programar. A les zones sense programa es plantarà majoritàriament alfals, amb barreja de trifolum incamatum, melitotus albus, Ray grass i Eschscholzia califomica . A les zones amb programació prevista es plantarà majoritàriament esparceta, amb barreja de Trifolum incarnatum, Melilotus albus, Ray grass i Eschscholzia califomica . Un tancament perimetral recorrerà l'espai.

Aquesta plantació complirà una doble funció: donarà color tot l'any i crearà una imatge visualment agradable i, per l'altre, millorarà la qualitat del sòl per preparar-lo per les plantacions del projecte definitiu de Canòpia Urbana.

El Viver

Zona destinada a la plantació d'espècies arbòries i arbustives destinades al futur parc del projecte Canòpia Urbana , i que provisionalment tindrà també funcions pedagògiques. El terreny, que ocupa una superfície de 2.276,99 m 2 en semicercle a l'interior de l'antiga anella, s'anivella aprofitant terres provinents de la deconstrucció i compta amb un paviment en superfície de graves. El viver comptarà amb un camí interior accessible i un tancament perimetral amb gabions com el que s'ha instal·lat al Jardí de les Alzines a la banda mar de Glòries.

Els arbres del viver són espècies singulars i exòtiques que s'incorporaran al futur parc previst per Canòpia. Es distribuiran segons node exòtic al centre, exemplars de Canòpia al mig, node sec i humit als extrems.

Dossier de premsa: L'Ajuntament inicia les obres de la urbanització provisional de la banda muntanya de Glòries

 

Al març, construcció dels túnels soterrats de Les Glòries

Les obres de la primera fase del túnel podrien començar a finals del mes de març del 2015, un cop siguin adjudicades pel Consell d’Administració de BIMSA.

El passat dijous 22 de gener, la Comissió d’Hàbitat Urbà i Medi Ambient va superar el tràmit administratiu amb l’aprovació definitiva del projecte dels túnels viaris a la plaça de les Glòries i avantprojecte de vialitat en superfície, per un import de 170.087.172,59 euros.

Es tracta d’uns túnels urbans -dos tubs independents amb circulació unidireccional- amb una longitud total de 957 metres, que recolliran el trànsit de la Gran Via, amb una IMD mitjana de 90.000 cotxes /dia. L'actuació s'executarà en dues fases: la primera, els túnels en el tram Castillejos-Badajoz i la segona, els del tram Badajoz-Rambla del Poblenou.

Els túnels seguiran la traça de Gran Via i passaran per sota dels 4 túnels existents: L1 Metro, R1 línia de Maçanet -Massanes, R3 /R4 (línies de Manresa i Puigcerdà) i la línia d'Estació de. França-Sants.

1a fase (longitud 508 m) Túnel Castillejos- Badajoz, amb boques al c/Castillejos i a meitat de l'illa Badajoz- Ciutat de Granada. Serà el tram més profund, ja que passarà per sota els túnels ferroviaris i arribant a 25 metres sota la rasant de la plaça.

2a fase (longitud 449 m) Túnel Badajoz-Rambla del Poblenou, tram completament rectilini i amb la mateixa secció en ambdós sentits que discorrerà a una profunditat d'uns 10 m per sota de la rasant de Gran Via. Hi haurà sortides d'evacuació directes a l'exterior, distanciades a menys de 200 m.

La durada de les obres de la primera fase del túnel és de 24 mesos. I la durada de segona fase del túnel comportarà també 24 mesos d’obres.

 

Comissió de seguiment tema per tema
Enllaç
Pàgina
Update
La modificació del PGM sobre Glòries. Publicació al DOGC.
abril 2008

Cronograma 1.0 2007-2013; 2.0 2008-2014; 3.0 2007-2015; 4.0 2012-2016; versió 5.0 2012-2018 i 5.1 2012-2014 i 5.2 2012-2018 (de febrer 2013)

feb 2013
Resum actuacions polítiques legislatura 2007-2011. Programes electorals 2011-2015.
Pressupostos. Aprovat inicialment el PAM 2012-2015 (Pla d'Actuació Municipal).
Resultats eleccions al Parlament 2012 per barris
nov 2012
Planejament. Reparcel.lació de Meridiana Sud (UA1 i UA2). 105 nous habitatges.
22 oct
Fira de Bellcaire. Els Encants Vells (Fira de Bellcaire), ara Encants de Barcelona. El nou edifici del mercat a Castillejos - Meridiana. Nou horari de 9 a 20h els dl, dc, dv i ds, inagurats 25 Set 2013.
21 gen
La "grapadora" o el "DHub BCN" Museu del Disseny.
Biblioteca el Clot Josep Benet inagurada el 23 nov 2013. Inaguració del Museu del Disseny el 14/12/2014
14 des
Edifici Ona i annexe edifici Sòcol (escola de música?, centre de barri, sala d'exposicions i auditori). Queda en suspens davant la concentració d'equipaments en tres punts.
oct 2010
Nova vialitat i túnels de Gran Via. Setembre 2014: el tortell queda desmontat. Inici túnels març 2015.
28 gen

Mobilitat i medi ambient : a la pàgina inicial hi trobareu el document de treball sobre les actuacions a realitzar, així com informació sobre la contaminació i el medi ambient. Després podreu accedir a cada pàgina temàtica:

  • Bus. Línies d'autobus urbà i interurbà. Desviacions de les línies durant les obres
  • Metro. Obres finalitzades. De Glòries a Glòries Catalanes. Boca interior tancada
  • Tramvia. Projectes de traçat i freqüència. Servei no alterat durant les obres.
  • Bicicleta. Carrils previstos, aparcaments de bici privats i estacions de bicing. En funcionament nou carril bici pel centre de la plaça
  • Tren. Ferrocarrils projectats (Renfe i FGC) sine die.
22 oct
Equipaments. Edifici Sòcol (annexe de l'edifici Ona = biblioteca, centre de barri, auditori). Edifici Bolívia - Granada (CAP El Parc i la LLacuna del Poblenou, Casal d'avis, habitatge protegit). Edifici Gran Via - Independència (residència i centre de dia). Poliesportiu. Escola dels Encants. La farinera.
22 oct
Classificació de reformes per a cada eix / avinguda / carrer
La Plaça de les Glòries Catalanes. El nucli de la remodelació. Enumeració de les 12 glòries catalanes. Historial de la plaça desde Ildefons Cerdà (1853). Concurs internacional pel disseny de la plaça.
22 oct
Gran Via de les Corts Catalanes. Cobriment i soterrament de la C-31, limitació de velocitat i radar, carril BUS. Novetats al Centre Comercial, nous accessos. per Bolivia -> Granada o per Bilbao -> Perú.
22 oct
Avinguda Diagonal. Sortida del túnel del trànsit d'entrada. Reivindicació de bus i tramvia per a Glòries - Verdaguer. Pla d'autobusos per a la Sagrada Família.
nov 2011
Avinguda Meridiana. Boulevard de Glòries al carrer València.
jul 2010
Consell de Cent (Independència, Dos de Maig, Cartagena, Castillejos, Padilla). Estudi expropiacions naus industrials en marxa. Escola dels Encants pel Set 2015.
22 oct
Pàgines annexes (inici del procès 2006)
Cartes i documents presentats per les AAVV
2007
Documents presentats per l'Ajuntament de Barcelona
2007

Participació veïnal. Assemblees, actes, exposicions, blogs @glories2007

1 agost
Contactar. Associacions de Veïns d'El Clot - Camp de l'Arpa, Fort Pienc, Poblenou i Sagrada Família. Enllaços i links d'entitats relacionades amb Glòries.
nov 2012

Veïns de Glòries i Barcelona: Habemus Canòpia!

Accediu a més info. Video de la proposta guanyadora

A Barcelona, actualitzada a 28 de gener del 2015 , les associacions de veïns i veïnes d'El Clot - Camp de l'Arpa, Sagrada Família, Poblenou i Fort Pienc, en un esforç de permanent de transparència, us oferim a tots els veïns/es i barcelonins/es tot allò relacionat a mb la reforma de la Plaça de les Glòries Catalanes.

Trobareu la informació actualitzada desde l'aprovació del pla el 23 de març del 2007, a través de les reunions que les associacions de veïns hem anat tenint als diferents grups de treball (mobilitat, inversions, planejament i equipaments) i les comissions de seguiment. Els continguts anteriors al 2007 a la web antiga

Dona't d'alta al butlletí digital , nomès us enviarem informació rellevant del procès de les Glòries.

Publica: Associacions de veïns/es del Clot - Camp de l'arpa, Sagrada Família, Fort Pienc i Poblenou.
La web de www.glories.cat ja apareix en els 10 primers de en la cerca en català de
Comptador: desde 21 nov 2006 (8 anys treballant i informant als quatre barris). Superades les 120.000 visites